Dostawa i montaż bram przemysłowych firmy KRONway -Zakład Utylizacji Odpadów Promnik koło Kielc - POLSKA

Strona Główna

Inwestycja Realizowana pod MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Zakres:
Dostawa i monta bram garażowych oraz przemysłowych

Termin rozpoczcia prac Listopad 2014r. zakończenie przewidywane na połowę roku 2015.

OPIS INVESTYCJI:
Obecnie w Promniku składowanych jest 1,5 mln ton odpadów komunalnych, a usypana z nich góra ma 24 metry wysokości. To najwyższe wzgórze w okolicy. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uniemożliwi powstanie kolejnej hałdy a odpowiednio zagospodaruje odebrane śmieci. Aż 75 procent opadów, które trafią na wysypisko będzie można przerobić, odzyskać surowce wtórne albo uzyskać paliwo i kompost. W zakładzie powstanie nowoczesna linia do sortowania śmieci, z których odzyskiwane będą metale, plastik i makulatura. Z pozostałych odpadów wytworzone zostanie paliwo do cementowni. Odpady biologiczne trafią do urządzeń fermentacji metanowej. Uzyskane ciepło i prąd do własnych celów wykorzysta Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

W ramach inwestycji nasze konsorcjum zbuduje również oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz podda rekultywacji dwa stare składowiska.
Kontrakt zakończy się w drugiej połowie 2015 roku i kosztować będzie 275,36 mln PLN brutto, z czego 148 mln zł. pokryje Fundusz Spójności UE.
Za przebieg realizacji odpowiadał będzie Obszar Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa

Copyright 2017 by Kaszowski.com.pl. All Right Reserved.

Projektowanie stron www.iPolska.com.pl